پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

تابلوی اعلانات
  
  
خلاصه
انتخاب دانشجوي نمونه1398/06/05

​ارائه مدارك جهت انتخاب دانشجوي نمونه تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 06/06/1398

عدم برگزاري كلاس استاد سحرخوان1398/02/18

​عدم برگزاري كلاس استاد سحرخوان در سيستم هاي رديابي قطعات و محصولات توليدي روز چهارشنبه مورخ 18/2/98

عدم برگزاري كلاس استاد آقا كريمي1397/12/15

​عدم برگزاري كلاس استاد آقا كريمي روز چهارشنبه مورخ 97/12/15

عدم برگزاري كلاسهاي استاد قرناق1397/12/15

​عدم برگزاري كلاسهاي استاد قرناق روز چهارشنبه مورخ 15/12/97

عدم برگزاري كلاس استاد نوروزي1397/12/12

​عدم برگزاري كلاس استاد نوروزي درس كنترل آماري فرآيند روز دوشنبه مورخ 13/12/97

عدم برگزاري كلاس استاد نوروزي1397/09/28

​عدم برگزاري كلاس استاد نوروزي روز پنجشنبه مورخ 97.9.29

عدم برگزاري كلاسهاي استاد طاهري1397/09/27

​عدم برگزاري كلاسهاي استاد طاهري روز سه شنبه مورخ 97/9/27

عدم برگزاري كلاس استاد رهنمافرد

​عدم برگزاري كلاس استاد رهنمافرد روز سه شنبه مورخ 20/9/97

عدم برگزاري كلاس استاد حصاري1397/09/18

​عدم برگزاري كلاس استاد حصاري درس طراحي و پيكره بندي زنجيره تامين خودرو روز يكشنبه مورخ 97/9/18

عدم برگزاري كلاسهاي استاد گزيده پور تهراني1397/09/18

​عدم برگزاري كلاسهاي استاد گزيده پور تهراني روز يكشنبه مورخ 18/9/97

عدم برگزاري كلاس استاد ايمانزاده1397/09/13

​عدم برگزاري كلاس استاد ايمانزاده روز چهارشنبه مورخ 97/9/14

عدم برگزاري كلاسهاي استاد سليماني1397/09/11

​عدم برگزاري كلاسهاي استاد سليماني روز يكشنبه مورخ 97/09/11

عدم برگزاري كلاسهاي استاد طاهري1397/08/29

​عدم برگزاري كلاسهاي استاد طاهري روز سه شنبه مورخ 29/8/97

عدم برگزاري كلاس هاي استاد حسن زاده 1397/08/23

​عدم برگزاري كلاس هاي استاد حسن زاده روز پنجشنبه مورخ 97/8/25

زمان حضور استاد نوري و زارع جهت درس كارورزي1 و21397/08/21

​زمان حضور استاد نوري روز چهارشنبه مورخ 23/8/97 ساعت 16:30، استاد زارع  روز جمعه مورخ 25/8/97 ساعت 10 

عدم برگزاري كلاس استاد سحرخوان1397/08/15

​عدم برگزاري كلاس استاد سحرخوان روز سه شنبه مورخ 97/8/15

عدم برگزاري كلاسهاي استاد گزيده پور تهراني1397/08/13

​عدم برگزاري كلاسهاي استاد گزيده پور تهراني روز يكشنبه مورخ 97.8.13

عدم برگزاري كلاس استاد طاهررضي1397/07/30

​عدم برگزاري كلاس استاد طاهررضي روز چهارشنبه مورخ 97/08/2

عدم برگزاري كلاسهاي استاد سليماني1397/07/22

​عدم برگزاري كلاسهاي استاد سليماني روز يكشنبه مورخ 97/07/22

عدم برگزاري كلاس تفسيرموضوعي قرآن استاد طاهررضي1397/07/11

​عدم برگزاري كلاس تفسيرموضوعي قرآن استاد طاهررضي روز پنجشنبه مورخ 97/07/12

ورود به سیستم