پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها
عنوانتاریخ اطلاعیهاز تاریخ
تاريخی را از تقويم انتخاب کنيد.
تا تاریخ
تاريخی را از تقويم انتخاب کنيد.
نوع اطلاعیهايجاد شده توسط
661 آیتم (1 ثانیه)
عنوانتاریخ اطلاعیهنوع اطلاعیهايجاد شده توسط
انتخاب دانشجوي نمونه1398/6/5وضعیت کلاس هاKarimi-fatemeh
تعطيلات تابستان1398/5/19آموزشیKarimi-fatemeh
تمديد زمان انتخاب واحد و درخواست مهمان نيمسال تابستان 1398/4/26آموزشیKarimi-fatemeh
زمان حضور اساتيد كارورزي و پروژه1398/3/29آموزشیKarimi-fatemeh
برگزاري جلسه ارزيابي نهايي كارورزي در نيمسال دوم تحصيلي 98-971398/3/23پژوهشیNikzadfar-Kamyar
برگزاري جلسه ارزيابي پروژه در نيمسال دوم تحصيلي 98-971398/3/23پژوهشیNikzadfar-Kamyar
انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه سال 981398/3/21آموزشیKarimi-fatemeh
اطلاعيه آزمونهاي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-981398/3/13آموزشیKarimi-fatemeh
آزمونهاي غير متمركز 1398/3/1آموزشیHosseini-khatereh
عدم برگزاري كلاس استاد سحرخوان1398/2/18وضعیت کلاس هاKarimi-fatemeh
برگزاري جلسه دوم پروژه در نيمسال 9721398/2/7پژوهشیNikzadfar-Kamyar
برگزاري جلسه دوم درس كارورزي در نيمسال 9721398/2/7پژوهشیNikzadfar-Kamyar
برگزاري جلسه دوم درس كارورزي و پروژه دانشجويان مركز علمي كاربردي مهركام پارس1398/2/4آموزشیKarimi-fatemeh
برگزاري جلسه اول درس كارورزي در نيمسال دوم تحصيلي 98-971397/12/18پژوهشیNikzadfar-Kamyar
برگزاري جلسه اول پروژه در نيمسال دوم تحصيلي 98-971397/12/18پژوهشیNikzadfar-Kamyar
عدم برگزاري كلاس استاد آقا كريمي1397/12/15وضعیت کلاس هاKarimi-fatemeh
عدم برگزاري كلاسهاي استاد قرناق1397/12/15وضعیت کلاس هاKarimi-fatemeh
حضور مشاور روانشناسي 1397/12/12فرهنگیHosseini-khatereh
عدم برگزاري كلاس استاد نوروزي1397/12/12وضعیت کلاس هاKarimi-fatemeh
وام كمك هزينه سفر عتبات عاليات دانشجويان 971397/11/30مالیHosseini-khatereh
وام دانشجويي1397/11/17مالیHosseini-khatereh
انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 98-971397/11/8آموزشیKarimi-fatemeh
برگزاري جلسه ارزيابي پروژه هاي پاياني در نيمسال 9711397/11/7پژوهشیNikzadfar-Kamyar
برگزاري جلسه ارزيابي نهايي كارورزي در نيمسال اول 9711397/11/7پژوهشیNikzadfar-Kamyar
اطلاعيه آزمونهاي نيمسال اول سال تحصيلي 97-981397/10/18آموزشیKarimi-fatemeh
عدم برگزاري كلاس استاد نوروزي1397/9/28وضعیت کلاس هاKarimi-fatemeh
عدم برگزاري كلاسهاي استاد طاهري1397/9/27وضعیت کلاس هاKarimi-fatemeh
برگزاري جلسه دوم پروژه در نيمسال 9711397/9/21پژوهشیNikzadfar-Kamyar
برگزاري جلسه دوم درس كارورزي در نيمسال 9711397/9/21پژوهشیNikzadfar-Kamyar
عدم برگزاري كلاس استاد رهنمافردوضعیت کلاس هاKarimi-fatemeh
12345678910...
ورود به سیستم