پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

TrainingUnitTerming

برنامه ترم بندی پیشنهادی( ویژه دانشجویان دوره های ترمی)
 
 
به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های ترمی مرکز علمی-کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو می رساند،گروههای آموزشی این مرکز، بر اساس دروس تعریف شده در سرفصل های هر رشته تحصیلی، اقدام به برنامه ریزی جهت پیش بینی ترم بندی آنها نموده است.
لذا با توجه به اینکه ارائه دروس در هر نیمسال تحصیلی بر اساس این برنامه های  ترم بندی پیشنهادی مشخص شده توسط گروه های آموزشی می باشد، لذا دانشجویان در زمان انتخاب واحد می بایست ضمن رعایت پیشنیازی دروس(طبق سرفصل های دانشگاه جامع علمی-کاربردی) هم راستا با برنامه ترم بندی پیشنهادی مرتبط با رشته تحصیلی خود ، اقدام به انتخاب واحد های ارائه شده نمایند.
جهت مشاهده برنامه ترم بندی رشته های موجود در مرکز علمی-کاربردی ایران خودرو ، پیوندهای ذیل را مشاهده نمایید:
 
 
 
 
ورود به سیستم