پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

اطلاعات ضروری انتخاب واحد و حذف و اضافه

 

با توجه به اینکه فرایند انتخاب واحد یکی از مهمترین فرایند های مورد نیاز دانشجویان در طول دوران تحصیل می باشد، لذا برخی از مهمترین قوانین و اطلاعات مورد نیاز دانشجویان به شرح ذیل به آنها اطلاع رسانی می گردد.
امید است که کلیه دانشجویان محترم با رعات موارد ذیل، ما را در اجرای هر چه بهتر قوانین و آیین نامه ها یاری رسانند.
 
قوانین مربوط به دوره های ترمی:
1.     جهت ایجاد هماهنگی رویه بین دانشجویان دوره های ترمی ، این مرکز اقدام به ارائه جدول ترم بندی پیشنهادی برای این گروه از دانشجویان نموده است.لذا دانشجویان دوره های ترمی می بایست با در نظر گرفتن دروس ارائه شده در هر نیمسال و نیز دروس پیش بینی شده جهت ارائه در نیمسال های آتی، اقدام به انتخاب واحد نمایند.
2.     دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب نماید.و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد درسی می باشد.
3.     اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعدی، می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید.
4.     در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند، صرف نظر از معدل کل ( در صورتیکه کمتر از 10 نباشد) و مشروطی، تا سقف 24 واحد درسی انتخاب نماید.
5.     در شرایطی که دانشجو حداکثر 8 واحد درسی، جهت فراغت از تحصیل داشته باشد، می تواند واحد های مذکور را در نیسمال تابستان انتخاب نماید.
6.     واحد های انتخابی دانشجویان در شروع  هر نیمسال تحصیلی( به جز در آخرین نیمسال) به  هر دلیلی نباید کمتر از 14 واحد درسی باشد.
v      در صورتی که واحد های انتخابی یا باقیمانده دانشجو، در پایان نیمسال تحصیلی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو و به تشخیص مرکز آموزشی، به کمتر از 14 واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل تحصیلی در سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.
7.     دانشجو در اخرین نیمسال از رعایت مقرارت مربوط به پیشنیازی دروس معاف می باشد.
8.     چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو، کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی گردیده و در نیمسال آینده( جز در آخرین نیمسال) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.
9.     دانشجو  پس از انتخاب واحد می تواند در زمانهای اعلام شده در تقویم آموزشی دانشگاه، اقدام به ویرایش انتخاب واحدهای انجام شده و یا حذف و اضافه دروس نماید.
10. در صورتی که دانشجو درسی را در زمان حذف و اضافه انتخاب نماید، جلسات برگزار شده آن کلاس، جز غیبت های دانشجو قرار خواهد گرفت.
 
قوانین مربوط به دوره های پودمانی:
1.     انجام انتخاب واحد در هر نیمسال تنها در بازه های زمانی اعلام شده در تقویم آموزشی مندرج در سامانه آموزشی سجاد و از طریق گزینه انتخاب واحد (edu.uast.ac.ir)، امکان پذیر می باشد.
2.     دانشجویان دوره های پودمانی، در هر پودمان امکان اخذ دروس همان پودمان به همراه دروس عمومی و حداکثر دو درس نگذرانده از پودمان های گذشته را دارند.
3.     در زمان ثبت انتخاب واحد در سامانه سجاد، لازم است تا دانشجویان دوره های پومانی، در ابتدا اقدام به انتخاب عنوان پودمان خود نموده و سپس برنامه زمانبندی مورد نظر هر درس را انتخاب نمایند.
4.     واحد های انتخابی دانشجویان دوره های پودمانی تنها در صورتی ثبت می گردد که کلیه دروس آن پودمان انتخاب گردد.
5.     دانشجویان دوره های پودمانی امکان حذف یک یا چند درس از پودمان را نداشته و تنها امکان ویرایش همان دروس انتخابی را دارند.
 
همچنین لازم است تا دانشجویان محترم، پس از ثبت واحد های انتخابی، از ثبت نهایی دروس انتخابی خود اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به دریافت پرینت از برنامه هفتگی خود نمایند.
لازم به توضیح است که دانشجویان محترم می توانند جهت کسب راهنمایی های بیشتر در خصوص نحوه انتخاب واحد در سامانه سجاد به  منوی" انتخاب واحد" در صفحه اصلی سایت مرکز علمی-کاربردی ایران خودرو، مراجعه نمایند.
 
 
ورود به سیستم