پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها
راهنمای حذف ترم دانشجویان
 
در صورتی که دانشجو بنا بر دلایل مستند ، پس از ثبت نام و انتخاب واحد در یک نیمسال تحصیلی، امکان حضور در کلاس ها را نداشته باشد، می تواند با توجه به قوانین و آیین نامه های مرتبط ، اقدام به حذف آن نیمسال نماید.
 
Ø  مهمترین قوانین آموزشی مرتبط با درخواست حذف یک نیمسال تحصیلی:
1.     در شرایط خاص حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی موسسه و تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر می باشد.
2.     در این  صورت آن نیمسال جز مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.
3.     درخواست حذف ترم تنها در یک نیمسال تحصیلی در هر مقطع، امکان پذیر می باشد.
4.     بررسی درخواست حذف ترم ، برای دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده نموده اند، منوط به تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی-کاربردی می باشد.
5.     ارائه مستندات مرتبط با علت درخواست حذف ترم، جهت بررسی و تایید توسط شورای آموزشی مرکز، الزامی می باشد.
6.     دانشجوی متقاضی حذف ترم، ملزم به پرداخت شهریه کلیه دروس انتخابی خود در آن نیمسال می باشد.
Ø      فرایند ثبت حذف ترم:
  1. دانشجوی متقاضی حذف ترم می بایست، فرم درخواست حذف ترم   را تکمیل نموده و  جهت تایید به واحد آموزش مرکز تحویل دهد.     
  2.          دریافت فرم حذف ترم
  3. پس اخذ تاییدیه واحد مالی، فرم  تایید شده را به همراه مستندات مرتبط جهت بررسی در شورای آموزشی مرکز ، به واحد اموزش، تحویل دهد.
  4. پس از تایید شورای آموزشی و ثبت وضعیت آموزشی، در سامانه سجاد، فرم نهایی را به دبیرخانه مرکز، تحویل دهد.
ورود به سیستم