پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

 

 

 

برنامه هفتگی مرکز به تفکیک روزهای برگزاری کلاسها و به تفکیک مکان برگزاری کلاسها در مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو از طریق فایل ذیل در دسترس می باشد .

 

 931.xlsx931.xlsx

برنامه هفتگي نهايي921.xlsبرنامه هفتگي نهايي921.xls

برنامه هفتگی ترم 922.xlsبرنامه هفتگی ترم 922.xls

ورود به سیستم