پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها
 
v     مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام و تشکیل پرونده ( ویژه دانشجویان دوره های کارشناسی ناپیوسته)
 
1.     اصل و تصویر گواهينامه موقت و یا دانشنامه پايان تحصيلات دوره کاردانی ( و یا اصل فرم تاییدیه معدل برای پذیرفته شدگانی که گواهی پایان دوره آنها صادر نگردیده است )
2.     تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت (2 سري)
3.     تصویر كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت (پشت و رو – 2 سری)
4.     تعداد   6قطعه  عكس 4*3  همانند و تمام رخ (تهیه شده  در سال جاری )
5.     مدارکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مطابق صفحه 3 دفترچه راهنمای دوره های مذکور مشخص نماید( در صورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت، ارائه اصل جهت مطابقت الزامی می باشد)
 
v     مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام و تشکیل پرونده ( ویژه دانشجویان دوره های کاردانی)
 
1.  اصل و تصویر گواهينامه پايان تحصيلات دوره سه ساله دیپلم ( گواهینامه موقت و یا اصل فرم تاییدیه معدل برای پذیرفته شدگانی که گواهی پایان دوره آنها صادر نگردیده است )
2.  تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت (2 سري)
3.  تصویر كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت (پشت و رو – 2 سری)
4.  تعداد   6قطعه  عكس 4*3  همانند و تمام رخ (تهیه شده  در سال جاری )
5.  مدارکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مطابق صفحه 3 دفترچه راهنمای دوره های مذکور مشخص نماید( در صورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت، ارائه اصل جهت مطابقت الزامی می باشد)
 
v     مدارك مخصوص  دانشجويان سهميه شاغل :
 
1.     فرم شماره 1 دفترچه  و یا  گواهی اشتغال به کار
2.     اصل آخرين حكم كارگزيني و یا قرارداد انجام کار
3.     کپي صفحه اول دفترچه بيمه
   4.     آخرين فيش حقوقي
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ورود به سیستم