پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها
راهنمای ثبت انصراف از تحصیل  دانشجویان در سامانه آموزشی سجاد
 
دانشجویانی که متقاضی انصراف از تحصیل در مرکز علمی-کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو می باشند ، می بایست به شرح ذیل در سامانه آموزشی سجاد اقدام نمایند:
 
مهمترین قوانین مرتبط با انصراف از تحصیل دانشجویان:
 
1.     درخواست انصراف از تحصیل دانشجو، فقط یکبار امکان پذیر بوده و در صورت ثبت درخواست انصراف، وضعیت تحصیلی دانشجو غیر فعال می گردد.
 
2.     آیین نامه اجرایی شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل :
v      دانشجویان دوره های ترمی: شهریه پرداختی دانشجویان ترمی منصرف از تحصیل ،چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه باشد،بازگردانده نخواهد شد.در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل آنها، قبل از زمان حذف و اضافه باشد،فقط شهریه متغیر آن نیمسال، قابل برگشت بوده و شهریه ثابت و حق نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی، غیر قابل برگشت می باشد.
v      دانشجویان دوره های پودمانی: شهریه پرداختی دانشجویان پودمانی منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از دو هفته پس از تشکیل کلاسها باشد، بازگردانده نخواهد شد و در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل آنها، قبل از مهلت مذکور باشد، تنها شهریه متغیر آن پودمان قابل برگشت بوده و شهریه ثابت و حق نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی، غیر قابل برگشت می باشد.
3.     دریافت هرگونه وجهی بابت ترمها و پودمانهای باقیمانده از دانشجویان منصرف ار تحصیل ، توسط مراکر مجاز نمی باشد.
 
1.     وارد سامانه آموزشی سجاد به نشانی    http://edu.uast.ac.ir   شوید.


 TrainingRegisterCancel 1.png
                             
2.     کد امنیتی اعلام شده توسط سامانه را وارد نموده تا صفحه درخواست نام کاربری و رمز عبور (مانند تصویر زیر) باز شود.
 
 
 
3.     نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید.
 
TrainingRegisterCancel 3.png

                    
4.     از صفحه اصلی،منوی درخواست ها را انتخاب نمایید     
 
 
TrainingRegisterCancel 4.png

                
5.     از گزینه های موجود در صفحه مرتبط، گزینه درخواست  انصراف را انتخاب نمایید.
 
 
TrainingRegisterCancel 5.png

                    
6.     سپس در قسمت شرح درخواست ، توضیحات مرتبط با علت درخواست انصراف از تحصیل خود را وارد نموده و بر روی ارسال درخواست کلیک نمایید.
 

TrainingRegisterCancel 6.png
                   
 
لازم به توضیح است پس از تایید درخواست انصراف، وضعیت تحصیلی دانشجو تغییر یافته و امکان بازگشت به وضعیت عادی دانشجویی وجود ندارد.لذا در زمان ثبت درخواست ، دقت نمایید.
 
7.     دانشجو جهت دریافت تایید درخواست، توسط واحد آموزش مرکز پس از ارسال درخواست در سامانه ، می بایست طبق رویه ذیل عمل نماید:
 
8.      
v      فرم درخواست انصراف و تسویه حساب از مرکز را تهیه نمایید.  فرم تسویه .pdfفرم تسویه .pdf
v      قسمت مربوط به درخواست دانشجو را تکمیل نموده و به کارشناس مرتبط در واحد آموزش تحویل نمایید.
v      سپس طبق رویه تعریف شده در فرم درخواست، تایید کلیه واحد های نامبرده در فرم را اخذ نمایید.
v      پس از تایید ریاست مرکز، جهت دریافت مستندات موجود در پرونده تحصیلی خود ، فرم را به دبیرخانه تحویل دهید.
 
ورود به سیستم