پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها
​​​​​​​​​​​
​​​​​​
دانشجویان محترم مرکز علمی-کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو، در هر نیمسال تحصیلی می توانند به شرح ذیل از برنامه زمانی کلیه آزمونهای پایان دوره آن نیمسال که در این مرکز برگزار خواهد شد، آگاهی یابند.

 

 
 
ورود به سیستم