پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

demand

درخواست همکاری
 
علاقمندان مایل به تدریس  در مرکز علمی- کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو  که دارای مجوز تدریس از سوی دانشگاه جامع علمی- کاربردی (id ) می باشند لازم است ابتدا رزومه شخصی خود  (شامل سوابق تدریس ، اجرایی و غیره ) را از طریق شماره فکس 48224966 به مرکز ارسال نمایند. در صورت تایید با ارائه مدارک مورد نیاز (طبق فایل پیوست) به واحد اداری مراجعه نموده، و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.
پس از تشکیل پرونده، از متقاضیان به منظور  شرکت در " کمیته جذب مدرسین مرکز " دعوت به عمل آورده می شود. در صورت احراز نمره لازم از سوی اعضای کمیته تقاضای فرد جهت تدریس در مرکز پذیرفته می شود .
شایان ذکر است ارائه درس منوط به موافقت مدیر گروه رشته مربوطه می گردد.
 
ورود به سیستم