پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Skip Navigation LinksInsurance

:بیمه 
 
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجویان بیمه دانشجویی  در دو بخش شامل بیمه سلامت و بیمه حوادث تعریف گردیده است.
 
 
بیمه سلامت : بیمه پایه و بیمه تکمیلی می باشد.
 
با توجه به اھمیت سلامت دانشجویان شاغل به تحصیل، در فرایند ثبت نام، کلیه دانشجویان نسبت به
تکمیل فرم تقاضای بیمه پایه اقدام نموده و در صورتی که افرادی فاقد بیمه پایه ( تامین اجتماعی ،
خدمات درمانی و ...) باشند اسامی آنان به صندوق رفاه ارسال می گردد .
 
 
بیمه حوادث دانشجویی:
 
طبق مقررات صندوق رفاه، بیمه حوادث گروھی دانشجویان به صورت اجباری می باشد .
 
اطلاعات ذیل جهت آگاهی بیشتر شما دانشجویان گرامی می باشد.
 
-1 حداکثر زمان اعلام خسارت وارده به دانشجو  30 روز و مھلت ارائه مدارک از سوی مرکز به
شرکت بیمه گر حداکثر 2 ماه می باشد.
 لازم است دانشجویان نسبت به اعلام و ارسال مدارک قبل از زمان های اعلام شده فوق اقدام نمایند تا امکان هماهنگی از سوی مرکز با شرکت بیمه نیز میسر گردد.
-2 تعھدات بیمه گر ( شرکت بیمه طرف قرارداد) به شرح ذیل می باشد:
پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم ناشی از حوادثجبران ھزینه ھای پزشکی ناشی از حوادث
-3 در صورت بروز حادثه، دانشجو در اسرع وقت به مسئول مربوطه در مرکز مراجعه و کلیه مدارک و
مستندات لازم را تحویل نماید.
-4 بیمه مذکور شامل کلیه حوادث، در طول شبانه روز در محیط ھای آموزشی و خارج از آن می باشد.
 
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مسئول مربوطه ( خانم رضاپور ) مراجعه نمایید.
ورود به سیستم