پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Buffet

بوفه: 
 
به منظور رفاه حال شما دانشجویان گرامی بوفه مرکز اقدام به توزیع غذا به صورت گرم و سرد می نماید.    
با توجه به اینکه بوفه توسط بخش خصوصی مدیریت می گردد چنانچه ھر گونه نقطه نظری در خصوص کمیت و
کیفیت خدمات ارائه شده و قیمت اجناس داشته باشید میتوانید نظرات خود را از طریق صندوق انتقادات و
پیشنھادات مرکز که در مقابل درب کتابخانه واقع است منعکس نمایید.
بوفه مركز از ساعت 7.30 الي 18:00 آماده سرويس دھي می باشد.
 
 
ورود به سیستم