پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Introduction

معرفی کتابخانه ها:

 

تعدادی از سایت کتابخانه هایی که می توانید از اطلاعات آن استفاده نمایید در زیر آمده است.
 
 
آدرس سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمھوری اسلامی ایران

 

 

www.nail.ir.png
 

 

 

 

کتابخانه دانشگاه تھران

www.dlib.ut.ac.ir

www.dlib.ut.ac.ir.png

 

 

 

 

 

کتابخانه مجازی ایران

www.irpdf.com

 

 

www.irpdf.com.png
 

 

 

کتابخانه دانشگاه علم و صنعت

www.dl.iust.ac.ir

 

www.dl.iust.ac.ir.png
 

 

 

 

 

ورود به سیستم