پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Skip Navigation Linksnovitiate

کارورزی در موسسه آموزشی، پژوهشی و فناوری گروه صنعتی ایران خودرو

دوره کارورزی یکی از دروس اجباری رشته­ های کاردانی فنی، کارشناسی فناوری و کارشناسی حرفه­ ای دایر در دانشگاه جامع علمی-کاربردی است که به منظور ارتقاء سطح آموزش­های مهارتی در برنامه درسی رشته ­های این دانشگاه قرار گرفته است. این دوره در قالب دو درس 2 واحدی «کارورزی 1» و «کارورزی 2» ارائه می­شود.

دوره کارورزی دوره­ ای است که دانشجو با محیط واقعی کار آشنا شده و می­تواند آموخته­ های خود را به صورت عملی در محیط صنعتی مشاهده نماید. برای آن دسته از دانشجویانی که برای اولین بار پا به عرصه کسب و کار و صنعت می­گذارند، مشاهده محیط صنعتی، درک الزامات کار، شناخت محیط کار و فرهنگ کار از اهمیت بالایی برخوردار است. آن دسته از دانشجویانی که دارای سابقه کار در محیط­های صنعتی می­باشند نیز، در دوره کارورزی باید با نگاهی علمی به محیط کار خود بنگرند و قابلیت­های دانشی و پتانسیل­های فراگرفته شده در دوره تحصیل را در اثرگذاری بر محیط کار بیازمایند.

همچنین انتظار می­رود دانشجویان موسسه آموزشی، پژوهشی و فناوری گروه صنعتی ایران خودرو، در طول دوره تحصیلی، قابلیت تدوین گزارش­های فنی و علمی را فرا گیرند. دوره کارورزی، فرصت مناسبی برای فراگیری روش تدوین گزارش­های فنی است. نظر به اهمیت درس مزبور در ارتقاء سطح مهارتی فارغ­ التحصیلان دوره ­های علمی-کاربردی موسسه آموزشی، پژوهشی و فناوری گروه صنعتی ایران خودرو و به منظور ارتقاء کارآیی دوره مزبور در افزایش توانمندی مهارتی و صنعتی دانشجویان این موسسه، آیین­ نامه اجرایی دوره­های کارورزی تدوین شده است. دانشجویان محترم می توانند مجموعه فرم ها و نیز فرآیند اخذ و ارزیابی کارورزی را در ذیل مشاهده نمایند. همچنین از آنجا که تدوین گزارش کارورزی یکی از ارکان اصلی در ارزیابی درس کارورزی است، به منظور یکسان سازی ارائه گزارش ها، فرمت استاندارد زیر جهت ارائه گزارش کارورزی در نظر گرفته شده است.


دستورالعمل اخذ و اجرای کارورزی:

instruction_trainee_ver_1.pdf


مجموعه فرم های لازم برای تعیین محل کارورزی و ارزیابی:

فرم تایید محل کارورزی:

form_k1_ver_3_95_10_15.pdf

فرم نظارت بر روند انجام کارورزی:

form_k2_ver_2_95_10_29.pdf

مجموعه کاربرگ های گزارش و ارزیابی

forms.pdf

فرم ارزیابی نهایی استاد

213-6_local.pdf


فرمت استاندارد تدوین گزارش کارورزی:

IKCO_Trainee_template.docx


محتویات CD کارورزی:

محتوای لوح فشرده باید شامل متن گزارش کارآموزی در قالب MS Office Word و نیز PDF باشد. همچنین به منظور آشنایی دانشجوی با تدوین فایل­ های ارائه شفاهی، لازم است فایل ارائه در قالب MS Office Power-Point توسط کارآموز تهیه و در لوح فشرده بارگذاری گردد. همچنین لازم است دانشجو، کاربرگ ­های 2-213 . 3-213 را به تعداد هفته ­ها و ماه­ های کارورزی تکثیر نموده و پس از تکمیل، اسکن کاربرگ­ های مزبور را در لوح فشرده بارگذاری نماید.


نمودار گردش عملیات فرآیند اخذ، اجرا و ارزیابی کارورزی (از دیدگاه کارورز)

untitled.bmpورود به سیستم