پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Skip Navigation Linksصفحات سایت
از این کتابخانه برای ایجاد و ذخیره صفحات در این سایت استفاده کنید.

  
  
  
  
  
  
  
ErrorPage.aspx
  
Mehrjoo-Masoomeh1397/10/16 01:02 ب.ظMehrjoo-Masoomeh1397/10/16 12:57 ب.ظ
Main_Page_copy(5).aspx
  
Mehrjoo-Masoomeh1396/11/29 09:47 ق.ظMehrjoo-Masoomeh1392/6/5 10:56 ق.ظ
Main_Page.aspx
  
Mehrjoo-Masoomeh1395/12/11 02:57 ب.ظMehrjoo-Masoomeh1392/6/5 10:56 ق.ظ
Main_Page_copy(4).aspx
  
Mehrjoo-Masoomeh1395/12/11 02:33 ب.ظMehrjoo-Masoomeh1392/6/5 10:56 ق.ظ
Rules.aspx
  
Mehrjoo-Masoomeh1395/9/17 10:20 ق.ظSaleh-Ehsan1392/8/20 11:32 ق.ظقوانین و آیین نامه ها
Main_Page_copy(2).aspx
  
Mehrjoo-Masoomeh1395/9/14 10:20 ق.ظMehrjoo-Masoomeh1392/6/5 10:56 ق.ظ
Main_Page_old.aspx
  
Mehrjoo-Masoomeh1392/10/18 11:27 ق.ظMehrjoo-Masoomeh1392/6/5 10:56 ق.ظ
Main_Page_copy(3).aspx
  
Mehrjoo-Masoomeh1392/10/18 11:26 ق.ظMehrjoo-Masoomeh1392/6/5 10:56 ق.ظ
New Webpart.html
تحويل داده شده به: SP_adminNew Webpart.html
تحويل داده شده به: SP_admin
  
Mehrjoo-Masoomeh1392/10/11 11:55 ق.ظMehrjoo-Masoomeh1392/10/11 11:53 ق.ظ
Search_Results.aspx
تحويل داده شده به: SP_adminSearch_Results.aspx
تحويل داده شده به: SP_admin
  
Mehrjoo-Masoomeh1392/10/8 11:50 ق.ظMehrjoo-Masoomeh1392/10/8 11:37 ق.ظ
چگونگی استفاده از کتابخانه ويکی.aspx
تحويل داده شده به: SP_adminچگونگی استفاده از کتابخانه ويکی.aspx
تحويل داده شده به: SP_admin
  
Saleh-Ehsan1392/8/11 03:20 ب.ظSystem Account1391/11/8 03:26 ب.ظ
default.aspx
تحويل داده شده به: SP_admindefault.aspx
تحويل داده شده به: SP_admin
  
Saleh-Ehsan1392/8/11 03:18 ب.ظSystem Account1391/11/8 03:26 ب.ظ
ClassCancel.aspx
تحويل داده شده به: SP_adminClassCancel.aspx
تحويل داده شده به: SP_admin
  
Saleh-Ehsan1392/8/11 03:18 ب.ظSystem Account1392/6/20 11:03 ق.ظ
Main_Page_copy(1).aspx
  
Mehrjoo-Masoomeh1392/8/11 08:39 ق.ظMehrjoo-Masoomeh1392/6/5 10:56 ق.ظ
Test.aspx
تحويل داده شده به: SP_adminTest.aspx
تحويل داده شده به: SP_admin
  
System Account1392/8/6 01:55 ب.ظSystem Account1392/8/6 01:55 ب.ظ
Bardal.aspx
تحويل داده شده به: SP_adminBardal.aspx
تحويل داده شده به: SP_admin
  
System Account1392/8/6 01:46 ب.ظSystem Account1392/8/6 01:45 ب.ظ
پوشه: site
  
سپیده فامیلی1392/6/25 09:26 ق.ظسپیده فامیلی1392/6/25 09:26 ق.ظ
پوشه: Graduates-alumni
  
Saleh-Ehsan1392/6/16 11:09 ق.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:09 ب.ظ
پوشه: Suggestions and Feedback
  
Saleh-Ehsan1392/6/16 11:09 ق.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:10 ب.ظ
پوشه: Archive News and Announcements
  
Saleh-Ehsan1392/6/4 02:10 ب.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:10 ب.ظ
پوشه: Departments and managers
  
Saleh-Ehsan1392/6/4 02:10 ب.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:10 ب.ظ
پوشه: Graduate
  
Saleh-Ehsan1392/6/4 02:10 ب.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:09 ب.ظ
پوشه: Teachers
  
Saleh-Ehsan1392/6/4 02:09 ب.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:09 ب.ظ
پوشه: Protection
  
Saleh-Ehsan1392/6/4 02:09 ب.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:09 ب.ظ
پوشه: Research
  
Saleh-Ehsan1392/6/4 02:09 ب.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:09 ب.ظ
پوشه: Student - Cultural
  
Saleh-Ehsan1392/6/4 02:08 ب.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:08 ب.ظ
پوشه: Administration and Secretariat
  
Saleh-Ehsan1392/6/4 02:08 ب.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:08 ب.ظ
پوشه: Center
  
Saleh-Ehsan1392/6/4 02:08 ب.ظSaleh-Ehsan1392/6/4 02:07 ب.ظ
پوشه: Financial
  
Saleh-Ehsan1392/5/29 12:05 ب.ظSaleh-Ehsan1392/5/29 12:04 ب.ظ
پوشه: Training
  
System Account1392/4/8 11:32 ق.ظSystem Account1392/4/8 11:31 ق.ظ
ورود به سیستم