پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Skip Navigation Linksguide

راهنمای صدورگواهی اشتغال به تحصیل
   گواهی اشتغال به تحصیل به منظور اعلام اشتغال به تحصیل  فرد  به مرجع درخواست شده توسط دانشجو اعم از بیمه، سازمان ها و ادارات مختلف و.... صادر می گردد .
مراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل به شرح ذیل می باشد :
1 -مراجعه به سامانه سجاد و تکمیل فرم مربوطه (طبق راهنمای ذیل)
2-دریافت گواهی اشتغال به تحصیل یک ھفته بعد از تحویل فرم از واحد اداری-مالی  
 
 
create.guide1.png

 
   
ورود به سیستم