پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Skip Navigation Linkscreate

:راهنمای درخواست صدور کارت دانشجویی
 
دانشجویان جدیدالورود جهت صدور کارت دانشجویی میبایست ، عکس خود را در سامانه سجاد بارگذاری نموده و یک هفته پس از شروع ترم جهت تحویل گرفتن کارت
.به واحد اداری ( کارشناس صدور کارت) مراجعه نمایند 
ورود به سیستم