پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Skip Navigation LinksApprenticeship

راھنمای صدور معرفی نامه کارآموزی
 
به منظور صدور معرفی نامه کارآموزی دانشجو باید 48 واحد از مجموع واحدهای درسی رشته خود را گذرانده باشد.
 
 
مراحل صدور معرفی نامه کار آموزی  به شرح ذیل می باشد :
 
-1دریافت فرم درخواست معرفی نامه کارآموزی از واحد انتشارات
 -2تعیین محل کار آموزی و تایید استاد راهنما
 -3تکمیل فرم مربوطه و اخذ امضاءهای مجاز
 -4تحویل فرم درخواست به واحد دبیرخانه جهت صدور معرفی نامه کار آموزی
5-دریافت نامه آماده شده یک هفته پس از تحویل فرم
 
ورود به سیستم