پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

اخبار: ​برگزاري اولين كارگاه مهندسي ذهن

مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

​برگزاري اولين كارگاه مهندسي ذهن

تاریخ

2016-02-29T20:30:00Z

مرجع خبر

موضوع

فرهنگی

تصویر

خلاصه

در مورخه 94/12/05 اولين كارگاه آموزشي فرهنگي با عنوان مهندسي ذهن يا ان ال پي  در مركز علمي كاربردي گروه صنعتي ايران خودرو برگزار شد .

اين كارگاه كه با حضور دانشجويان در سالن اجتماعات مركزتوسط استاد قلي زاده برگزار گرديد.

شرح

برگزاري اولين  كارگاه مهندسي ذهن

با عنايت خداوند سبحان

در مورخه 94/12/05 اولين كارگاه آموزشي فرهنگي با عنوان مهندسي ذهن يا ان ال پي  در مركز علمي كاربردي گروه صنعتي ايران خودرو برگزار شد .

اين كارگاه كه با حضور دانشجويان در سالن اجتماعات مركزتوسط استاد قلي زاده برگزار گرديد طي آن مدرس محترم به مباحث مقدماتي ذهن و ساختار آن و مشكلاتي كه از طريق باز نگري در فعاليت ذهن ميتوان از سرراه برداشت صحبت كرد .

كارگاه مذكوركه در راستاي استراتژي تدوين شده مركز در خصوص ارتقاي علمي فرهنگي دانشجويان بمورد اجراء گذاشته شد بر اساس برنامه ريزيهاي به عمل امده مبني بر تقويت نيازهاي دانشي در حوزه هاي فرا درسي دانشجويان مركز بوده كه در اينده ادامه خواهد داشت

  شايان ذكر است

1 – شركت كنندگان در كارگاه ضمن مراجعه به مسئولين امر علاوه بر اظهارتشكرو رضايت خواستار اذامه برگزاري اين قبيل جلسات شدند .

2 – كتابچه مربوط به اين كارگاه تحت عنوان NLP يا مهند سي ذهن كه توسط استاد عليزاده تدوين شده بود به عنوان سومين كتابچه توليدي واحد نشر چاپ و بين مخاطبين توزيع گرديد .

3 – كارگاه مذكور با مساعدت مديريت محترم ارتباطات فيلمبرداري شد ه كه در آينده نزديك در اختيار علاقه مند ان قرار خواهد گرفت .

فرهنگي دانشجوي مركز ، تشكر و قدر داني از همه مسئوليني كه در اجراي موفق اين كارگاه ايفاي نقش نمودند را برخودفرض دانسته و اميدوار است با بذل مساعدت آنها قدمهاي بعدي مستحكم تر و كيفي تر برداشته شود .

ایجاد شده در 1394/12/11 11:25 ق.ظ توسط Mahdavian-mohsen
آخرین ویرایش در 1394/12/11 11:26 ق.ظ توسط Mahdavian-mohsen
ورود به سیستم